Rubriky
Básničky Vlastní tvorba

VZLET

Rubriky
Ivův nedělní prokoukolín Vlastní tvorba

Co je nedělní prokoukolín?

Ivův proto, že se tak jmenuji, nedělní protože to píšu a je zrovna neděle, a prokoukolín proto, že mě to zrovna napadlo. Může to být třeba pro-koukol-in což česky znamená asi jsem botanik a rozumím koukolu – jsem v obraze, nebo propagace města Kolín v neděli, nebo taky kamarád Olin prokoukl vše v neděli. Může to být i zvolání vozky: Prrr.. Moje oko u Kolína vidí neděli, nebo kódovaná výzva pohádkovým medvědům k středečnímu setkání poblíž Českého města Kolín.

Koukol polní (Agrostemma githago) – kdysi obtížný plevel je však dnes už vzácná kriticky ohrožená jednoletá bylinka. Je na tom stejně jako kolektivní Pravda.

Ona však nesmí ani nemůže zahynout, je totiž synonymem Pravdy, která vítězí. Není jen sloganem neb nápis na zástavě prezidenta, je to srdcem vyřčený postoj národa, kterýžto je důstojným pokračovatelem slávy a cti předků. Mnohokrát zneužitá, znevážená používaná k cizím vojenským, ideologickým a osobním cílům, vždy pravda povstala ke slávě vlastní i Boží.

Pojďme spolu přičichnout k nachově fialovým, někdy také bílým lístkům Pravdy.

fivO

 

Rubriky
Vlastní tvorba Země České, domov můj i vnuků

Okradený trpaslík

Pohyb a rezonance jsou známkou pokroku. Lidská společnost miluje rezonanci se lží, více než pravdu a pokrok. Lež je tedy všeobecně milována, v současné době až za hrob. Nepřeberné množství schizofreniků se samo pasuje, nebo je zvenku korunováno do rolí zachránců společnosti.

Rubriky
Vlastní tvorba Země České, domov můj i vnuků

Korán a sunna

Dosáhli jsme historického bodu, kdy si už nemůžeme dovolit, dělat ze sebe vědomě hlupáky.

Jestliže nejsou naši vůdci schopní pochopit třístupňovou strategii islamizace, nemohou nyní řídit tuto zemi.

Největší spojenec islámu je ignorace, a ABSOLUTNÍ NEVĚDOMOST O ISLAMIZACI

 Korán a sunna (popis života) Mohameda hovoří naprosto jasně.

Prostudujme si je a brzy, pokud nejsme líní, budeme brzy vědět (i bez poučování neznalými nebo sympatizanty) co je to islám, jaké má cíle a prostředky.

Je našim právem a povinností nabídnout střechu nad hlavou potřebným, zvažme však, kdo je pro nás potřebný.

K tomu nám nabízím toto                                        VIDEO

Nemusíte chtít být věřící, můžete však chtít znát podstatu každé ortodoxní víry….

Za Země koruny České                                                                                      Ivo Fluksa

29.11.2015

Rubriky
Ivův nedělní prokoukolín Vlastní tvorba

Ne odboj, ale povinnost!

Vývoj v České republice nenechává v klidu už ani opilce, kteří ve své oblíbené hospodě běžně řeší všechny složité otázky, jako je např. přednost zprava nebo porodnost v Dolní Lhotě. A tak bychom se měli také přidat a říci, co si o tom všem myslíme.

Situace je velice přehledná, snad nejpřehlednější od Iráku napadení.

Je to tím, že všichni veledůležití lidé se snaží zviditelnit, a tak často nevědomky odkrývají pravou tvář. Přispívají tak k pochopení, že za vším děním kolem uprchlické krize, také Majdanu a dalších stovek „krizí“ někdo stojí. Kdo to je, a kdo jsou ti sloužící, kteří tomu všemu napomáhají, jaké jsou motivy jednání?

Je to období pravdy, která se dere na povrch věcí. Období pochopení.

A tak nestačíme lapat po dechu, jak se na nás sype ze státních sdělovacích prostředků smršť mírně řečeno hloupostí, kterými jsou masírovány naše děti, to aby měly ty správné názory. Mediální masáž však už přestává fungovat, proto, že náš národ není hloupý, myslím si proto, že možná aspoň 80% lidí už prohlédla hluboké lži a vlastizrady posledních let v hospodářství a politice. Jak jinak než vlastizradou lze nazvat vykradení vlastního státu nebo obce na úrovni neživých i živých věcí, lidského potenciálu. Jak můžeme hospodařit s tím, co nám nepatří? Co je to za právo, které dovoluje používat společné prostředky k podpoře lidí, kteří obešli hranice a zákony tohoto státu? Spolu s mizivým procentem lidí na útěku před válkou, kteří si zaslouží naši pozornost, se rozhodli vyžrat tuto krásnou zemi uprostřed Evropy.  Jsme citliví a solidární, avšak ti, kdo přicházejí, se nám často jen vysmívají. Naše vstřícné jednání pokládají za projev slabosti a podřízení. Jaká je jejich mentalita, k čemu se modlí? Zkusme si přiznat, že naše víra, dnes už vlastně nevíra, má všeobecně velké nedostatky (ne v chrámu, ale v duchu se modlete). Tak jsme si zvykli vše probírat u piva a neřešit (viz nezákonné církevní restituce, nebo přejmenování letiště Ruzyně, nebo třeba jen zrušení pomazánkového másla).  Apatie národa žijícího léta pod sprchou politické lži a humanitárního bombardování mysli televizí, rádiem i internetem dosáhla do úrovně, kde končí soudnost a dialog, a si každý mele tu svou.

Nebezpečím nebo ohrožením národů Země České nejsou ani uprchlíci, ani ekonomičtí běženci, ale my sami. Naše nejednota, rozštěpení rozvrácení.

také tom, že si každý z nás nechává nakukat do hlavy něco jiného.

Předháníme se, čí vyřčená hloupost je ta lepší.

Donekonečna posloucháme, že invaze lidí, kteří na hranicích zahodili doklady je legitimní stěhování nešťastníků, nikoliv otevřené napadení státu, navíc neziskovkami zaplacené, organizované a přesně cílené. 

Je to v jiném podání opakování situace, kterou jsme jako národ zažili v polovině března 1939.

Jediný, kdo se při obsazování republiky bránil, byl 8. Pěší pluk Slezský v Czajánkových kasárnách ve Frýdku-Místku, jediný, kdo zvedl zbraň proti bezpráví Mnichovem rozvrácené Evropy, nedbaje rozkazu – nebránit se. Podobná situace, stejná naivita, stejná zrada. 

Bylo by naivní myslet si, že prezident Hácha, který v té samé době seděl ve vlaku do Berlína, vyjedná zpět svobodu.

Přesto  jsme už dříve věřili v dobro a jako stát jsme se nepostavili na odpor.

Prosím, poučme se z historie a buďme soucitní ale i spravedliví a pravdiví. Vezměme pod střechu lidi potřebné, co ji nad hlavou nemají, vyžeňme však ty, co nám přišli zapálit náš dům a ublížit blízkým. Ne toto není řeč strachu, To je výzva k obezřetnosti před vetřelcem.

Ne odboj, ale povinnost!

Nevážení vlastizrádci, přeji vám neklidné spaní a hlavně spravedlnost, podle práva, je jedno, jaké si vyberete. Zrada vlastní země se trestá ve všech kulturách. Vaše domnělá beztrestnost je jen vaše vlastní nevědomost.

Pokud někteří z vás zastupují tento stát, pak vězte, že je pár minut po dvanácté. Ještě pár minut a mohl by někdo úplně cizí podobným způsobem zastupovat také vás.

 Za Země koruny České  

                                                                               Ivo Fluksa

Rubriky
Země České, domov můj i vnuků

Odhad vývoje České republiky Miloš Zeman

 

Na otázku, zda dokáže odhadnout, jak bude Česká republika vypadat za třicet let, odpověděl Zeman následovně:
„Já na tuhle otázku odpovídám jednou krásnou historkou, která trvá dvě a půl minuty. Doufám, že ji vydržíte. Je to historka, již vykládal americký sociolog Daniel Bell a je to tak trochu židovská anekdota.“

K rabínovi přijde chlapec a drží v zavřených dlaních živého slavíka. Říká: „Rabi, o tobě se říká, že jsi moudrý a umíš předpovídat budoucnost. Tak mně řekni, jestli je slavík v mých dlaních živý, nebo mrtvý.“ 

A sám sobě ten chlapec řekl: „Když rabín řekne, že slavík je živý, tak dlaně stisknu a rychle toho slavíka zabiju. Když rabín řekne, že slavík je mrtvý, tak dlaně rozevřu a nechám slavíka odletět. V každém případě toho rabína znemožním.“ 
„A víte, co ten rabín udělal? Chvíli se na chlapce díval a potom řekl: „Záleží to na tobě.“ 

Přišlo e-mailem

27.11.2015

Rubriky
Povídky a pohádky Vlastní tvorba

Medvědi, změna grafikonu a celosvětový mír

Na nástupiště je vstup povolen jen s platnou jízdenkou nebo vstupenkou na nástupiště. Cestující jsou povinni se za jízdy držet. Přecházet přes koleje jest přísně zakázáno.  Pro přístup k vlakům použijte nadchod nebo podchod. Cestující je povinen na požádání předložit platný cestovní doklad. E pericoloso sporgersi – nevyklánějte se z oken. Nevystupujte, dokud vlak nezastaví…

To jsou jen některé z mnoha příkazů, které jsme potkali při cestování vlakem. Ty vymezují způsoby chování, kterých dodržení jistě zabrání poškození zdraví na cestách a některé také způsobí, že bez další újmy dojedeme včas do cíle, který jsme si stanovili.

V zásadě je možné použít stejná pravidla pro jakoukoliv činnost. Jsou v něm skryty zákony příčin a následků. Jednoduše – jak smýšlíme o ostatních, tak oni smýšlejí o nás, jak se chováme k okolí, tak se ono chová k nám. Pokud opomeneme zaplatit jízdenku je nám ještě za jízdy vystaven účet vyšší, než je její cena. A tak i v životě, užíváme-li něco, co nám nepatří, dříve nebo později je dluh vyrovnán.  Systém zná mnoho rafinovaných způsobů jak srovnávat energetické nesrovnalosti. Otázka je, o který systém jde, zda jeho pravidla jsou spravedlivá, zda je všichni účastníci s radostí žijí, nebo jsou jen všeobecně trpěnou součástí širší represe systému hrubé hmoty nebo ortodoxní víry. Existují dimenzionální systémy ideální, které se v jazyce systému hmoty nazývají idealistické. To proto, že systém hrubé hmoty zná ideály převážně jen jako filozofické teze vytvořené myslí, zařazené do přesných kategorií. V dimenzionálním prostoru hrubé hmoty jsme byli zvyklí považovat za vzdělání přijímání cizích idejí. Nacházíme se v bodě, kdy hluboce transformovaný ideální systém je v dosahu našich vyšších těl, je na, nebo se blíží jejich frekvencím, tedy je možno jej v hmotném světě žít. Každý systém má pravidla. Tento nový systém používá pravidla samotného stvoření, ve které jsou obsaženy všechny jeho aspekty v jednotě, v lásce. V takovém systému je každá tvořivá myšlenka v jednotě okamžitě realizována.

A teď se vrátíme zpátky na nádraží. Na Zemi i v každém státě tisíce kilometrů kolejových tratí, různé nosnosti, kvality, v různých nadmořských výškách, v lesích, městech, u moře pod mořem i řekami ve skalách a pod zemí. Všechny vedou odněkud někam, přitom nikdo neví, které město je zrovna v této chvíli odněkud a které někam. Stejně tak je to s cestujícími. Každý kdo cestuje, jede odněkud někam, pokud chybí motivace, můžeme jet odnikud nikam. A o to právě jde. Nákupu jízdenky předchází motivace a studium jízdního řádu. Tedy zjištění, zda město má nádraží, s kterou společností, z kterého nástupiště a hlavně kdy pojedu.

Převedeno do jiné řeči nákup jízdenky znamená rozhodnutí. Jsem připraven na cestu, mám jasnou představu, kam chci dojet. Třeba je to daleko, je tam horko, nebo naopak zima, pořád prší, nebo je sucho. Já jsem se rozhodl jet do Kopidlna, tak pa, těším se, zítra v osm. Nemohu jet odnikud nikam, protože nikde není zrovna tady, není to ani tam, kde jsem se zrovna vypravil. Mohu jet tam kde to důvěrně znám, mohu jet někam, kde jsem nikdy nebyl, nebo třeba domů. Mohu si cokoliv představit a tak vytvořit vlastní realitu. Ostatní mi rádi přijdou vyplnit moje sny a představy, protože já jim přitom vyplním ty jejich. Je to taková vzájemná výpomoc, učení se na vzájemných reakcích.

Ráno jsem se probudil. Krásný jarní den. Ze zvyku jsem zapnul rádio. Radostnou píseň ze spartakiády přerušila vážná slova hlasatele: „ Dnes v ranních hodinách pod tlakem veřejného mínění a díky upřímné touze lidí po míru, padl systém vysávání energií na celé planetě. Všechno, co začalo se záměrem zotročení a nadvlády je najednou pryč. Lidé dokázali spojit své mentální síly a společně řekli „ano“, míru na celé planetě. Systém zlodějů na všech úrovních je od dnešního rána trvale nahrazen systémem jednoty. Každý člověk i zvíře má právo na život v míru a dostatku. Toto právo je zároveň povinností. Všichni, kdo toto ostatním upírají, budou potrestáni.“

 Asi dnes nikam nepojedu, zhroutil se i grafikon dopravy.

Spartakiádní píseň „Když se podaří, co se dařit má“ vystřídala Smetanova „Vltava“. Společně s ranní kávou napjatě očekávám další novinky. Hudba hraje neobvykle dlouho, není přerušována reklamou, ta je z rozhodnutí ředitele rádia navždy zrušena společně s radou pro vysílání. Je také zakázáno klamat lidi v oblastech obchodu, zdraví, vzdělání, mezinárodních událostí. Byly zrušeny některé významné dny, jako docela bezvýznamné. Rovněž byla zrušena armáda, jako celosvětově nepřijatelná instituce. Nebudu však předbíhat.

Rádio zvolna dohrálo Vltavu a znovu se ozval hlasatel: „Jsem šťasten, že vám mohu sdělit, že došlo k samovolnému ukončení všech válečných konfliktů, protože národy znepřátelených stran uznaly, že důvody, pro které jsou ve válečném stavu, nejsou jejich vlastní. Vždy se jednalo o prospěch třetích stran.“

Můj včerejší plán cesty do Kopidlna za medvědy z pohádky zcela zastínily zprávy o nových událostech.

Hlasatel pokračoval: „Praha zažívá neuvěřitelné věci. Zase je vidět Národní muzeum. Z jeho zdí zmizel obří plakát na oslavu bývalého prezidenta. Lidé se navíc mohou posadit k soše na Václavském náměstí, když řetěz instalovaný zde loni, před očima svědků zmizel. Zároveň se tak stalo se sochami sv.Václava s koněm pověšeným za nohy v pasáži Lucerna a sochami pánů čůrajících na Českou republiku. Prý se chystá i změna názvu letiště na základě referenda.“

Ze Světa energií: „V souvislosti s trvalým ukončením válek na Zemi došlo zároveň ke kolapsu hrubě materiálního konceptu hmoty a energie. Pod tlakem kolektivního myšlení byla navždy ukončena těžba ropy a fosilních paliv jako nepotřebných komodit. Zároveň byl ukončen obchod s těmito surovinami. Do škol se s okamžitou platností zavádí na Zemi celoplošně předmět Kvantová fyzika.

 Je zakázáno používat dosavadní fyziku z důvodu hluboké dezorientace studentů od základních po vysoké školy. Zneužití se týkalo bezdůvodného rabování nerostného bohatství, přestože jsou dlouhodobě známy nové energetické koncepty hmoty. Jadernou energii je možno používat pouze implozivním způsobem. Převedením všech zbraní na zdroje energie získá planeta Země a osvícené lidstvo akumulovanou energii pro řešení okamžitých potřeb nejméně na 200 let. Po plném zavedení všech poznatků kvantové fyziky nebude těchto zdrojů v budoucnu potřeba. Již nyní se zvažuje možnost daru této energie pro vyrovnání některých oblastí vesmíru.“

Ze světa komunikace: „Ke komunikaci je nyní dovoleno používat kromě telepatie pouze dobře propracovaná technologie skalárních vln, pokud nebude vynalezen další jiný bezpečný humánní způsob dorozumívání. Všechny vysílače a přijímače mobilních sítí budou neprodleně demontovány.“

Zprávy ze společnosti: „Všechny ortodoxní víry jsou od dnešního rána bez výjimky zakázány. Důvodem k zákazu je polarizace společnosti na lepší a horší. Začalo tak období vnitřního míru a respektu duší, s konečným efektem globálního míru.“

 Je-li to nutné pro trvalý mír, pak se to dotýká i mne a všech lidí na planetě. Pak je potřeba se vážně zabývat otázkou, zda je pro mne vzdání se víry v modly obětí, nebo vysvobozením.

Zda jsme ochotní naplánovat si tu zatím nevídanou cestu a zaplatit za jízdenku z krajiny církví a -ismů do krajiny čisté víry vlastní duše, kde nejsou rozdíly mezi my a oni. Koleje k jiným světům existují stejně jako před tisíci lety. Jen ucítit význam cesty odněkud někam. Není svobodných v kruhu otroků, jako není šťastných uprostřed nešťastníků, stejně jako není míru uprostřed války.

Za Země Koruny České

16.3.2015                                                                          Ivo Fluksa

Rubriky
Vlastní tvorba Země České, domov můj i vnuků

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ

Mandala Ivany Stonjekové

Země Koruny České

je státní útvar, který historicky tvořilo České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví, jednotlivá slezská knížectví a Lužice. Stanovil jej český král Karel IV svými bulami ze dne 7. dubna 1348.

Energetický náboj Zemí Koruny české nelze překroutit díky důmyslným zaštítěním Svatováclavskou korunou. Přes všechny zásahy do autonomie jednotlivých oblastí každý z nás vlastenců je potomkem vyšlým ze svobodné země. V pravdě neexistuje žádné Česko. Jsme stále svazkem svébytných národů Čechů, Moravanů a Slezanů. Brzy bude velmi důležité znát své kořeny. Vědět, jaká je moje kultura a historie, zda si za ní stojím. Vědět, pochopit, pustit. To je naše nová země bez předsudků.

Cílem tohoto webu je uzdravení vlastenectví, vědění a tvoření bez lpění.

Nástroji jsou slova, fotografie a mandaly Ivany Stonjekové

Když se vrba ohne, i žába na ni vyleze. Stůjme proto vzpřímeně, dívejme se druhým do očí. Ať nás zdobí soucit, to znamená sebeúcta a úcta ke každému stvoření. Svět má naději jen s Láskou.

úvodní obrázek je mandala Země Koruny České od Ivany Stonjekové