Rubriky
Země České, domov můj i vnuků

Velká Lípa letos nevykvetla

České energetické paralely

Podívejte se na vznik Československa konkrétně roky 1917, 1918. Chtěly masy vznik Československa? No nechtěly, ani si to nedokázaly představit. Chtělo to jen pár lidí a do té doby jejich snahy, a skoro nemožné utopistické vize byly pouze vyslyšeny. Československá republika nevznikla vůlí jejich obyvatel. Vše se odehrálo jinde a jinak než na ulici. Byla tu sice taková snaha 14.10.1918, ta však nebyla v pravdě, proto ke vzniku státu došlo spontánně s koncem 1.světové války. Vlastně vznik republiky způsobil Wilson svojí ultimativní depeší Rakousko-Uhersku. 28. října vznikl demokratický stát Československá republika.

A Masaryk byl později velice zklamán, protože demokracie (vláda lidu) sem do Československé republiky nepatřila. Je to pro oblast Zemí Koruny České nepřirozený řád. Věděl to, ale nemohl proti tomu již nic udělat a podle různých záznamů byl dalším vývojem ve státě zklamán. Schopnost demokracie řešit celosvětové i lokální výzvy, dále a dále selhávala. Prokázala to 2.světová válka. Byl, a říkám záměrně byl, to svět válek a rabování energie lidí i bohatství Země. Naštěstí trvale udržitelný rozvoj je už hodně dlouho neudržitelný, spíše bych řekl, že neexistuje. Co dál? Monarchie, jako systém je už také překonána. Tak zbývá meritokracie. Na tu však nyní tento národ ani svět nemá duchovní úroveň. Nebo snad má? Může však vzniknout něco úplně nového, copak to asi bude? Pusťte si zprávy. Ani tam se však nic nového nedozvíte. Možná jen to, že unijní poslanci se chovají přesně tak, jak se chovali ve vztahu k Rakousku-Uhersku roku 1917.

18. července 2020                Ivo Fluksa                            

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *