Anna a prezident

Byl jednou jeden král a jak už to u králů bývá, narodila se mu dcera. Dostala jméno po jeho sestře Anně. Maminka Alžběta byla čtvrtou ženou otce Karla.

Andulka byla milé děvčátko a když jí byly 2 roky, narodil se ještě bráška Zikmund.  A protože byla potomkem českého krále a římskoněmeckého císaře, dal ji taťka zasnoubit už v pěti letech.  Pak ještě jednou,  a později, když jí bylo dvanáct a nápadníci se spanilé princezně nabízeli, rozhodl se ji slovutný král český nabídnout do daleké Anglie.  Za milovaného Anglického krále Richarda se provdala, když jí bylo patnáct let. Brzy po svatbě a korunovaci si ji král odvezl do Windsoru, kde žili šťastně. Byla citlivá a laskavá, přimlouvala se za poddané a odsouzené. Národ anglický ji měl rád a nazýval ji „Good Queen Anne“. (Zlatá Královna Anna). Zemřela ve 28 letech na mor.  Král ji miloval a zámek Sheen, kde zemřela, nechal zbourat.  Od té doby uplynulo několik staletí. Oba jsou pochováni ve Westminsterském opatství.

To je zkrácený příběh Anny České (Anny Lucemburské) jíž v žilách po babičce Elišce Přemyslovně kolovala přemyslovská krev. Narodila se rodičům Karlu IV. a  Alžbětě Pomořanské  dne 11. května 1366 a zemřela 7. června 1394.

A nyní se přesuneme do současnosti

Dnes nám z doby Karla IV. zůstaly Země koruny České. Rovnoprávný samostatný stát Čechů, Moravanů a Slezanů se nazývá Česká republika (nikoliv Česko). Máme svého prezidenta, který sice je Zeman,  svůj úřad nezískal dědičně, ale byl zvolen přímou volbou 54,8% platných hlasů.

A co ti dva mají vlastně společného?

Oba – Anna Česká i Miloš Zeman cestovali do Anglie a jejich cílem bylo setkání s královskou rodinou.  Oba cestou podpořili svoji rodnou Českou  zemi. Jejich cesty jsou od sebe vzdáleny 636 let. Přesto jsou si blízké záměrem podpory vlasti.

Anna Česká zůstává pro Anglii „Good Queen Anne“ a Miloš Zeman je prezidentem Zemí Koruny České, který navštívil Queen Elizabeth II.

pro www.zemekorunyceske.cz napsal:                                                              fivO

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *