Rubriky
Vlastní tvorba Země České, domov můj i vnuků

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ

Mandala Ivany Stonjekové

Země Koruny České

je státní útvar, který historicky tvořilo České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví, jednotlivá slezská knížectví a Lužice. Stanovil jej český král Karel IV svými bulami ze dne 7. dubna 1348.

Energetický náboj Zemí Koruny české nelze překroutit díky důmyslným zaštítěním Svatováclavskou korunou. Přes všechny zásahy do autonomie jednotlivých oblastí každý z nás vlastenců je potomkem vyšlým ze svobodné země. V pravdě neexistuje žádné Česko. Jsme stále svazkem svébytných národů Čechů, Moravanů a Slezanů. Brzy bude velmi důležité znát své kořeny. Vědět, jaká je moje kultura a historie, zda si za ní stojím. Vědět, pochopit, pustit. To je naše nová země bez předsudků.

Cílem tohoto webu je uzdravení vlastenectví, vědění a tvoření bez lpění.

Nástroji jsou slova, fotografie a mandaly Ivany Stonjekové

Když se vrba ohne, i žába na ni vyleze. Stůjme proto vzpřímeně, dívejme se druhým do očí. Ať nás zdobí soucit, to znamená sebeúcta a úcta ke každému stvoření. Svět má naději jen s Láskou.

úvodní obrázek je mandala Země Koruny České od Ivany Stonjekové

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *