Rubriky
Vlastní tvorba Země České, domov můj i vnuků

Čistá srdce

NAŠE VÍRA JE TA PRAVÁ

Příchodem Cyrila a Metoděje i Mohammeda došlo ke zlomu, k nastolení nového ovládání mysli. Lidé byli většinou násilně přivedeni k uctívání nové víry. Ta zabrala životní prostor nejen do té doby relativně svobodných přírodních bytostí, ale každá z nich si usurpovala právo na energetická místa a sebejistě vystupovala jako jediný zástupce Boha na zemi. Víra, jako svobodný pocit, měla být nahazena. Toto vysvětlení se zdá být jednoduché, je však podobné u všech ortodoxních vír na Zemi. Ty všechny mají ve vínku stejnou myšlenku – naše víra je ta pravá…Ve jménu víry jsme byli schopni zabíjet, ničit, proklínat. Ne, to už není Božské, to je člověk, tvrdošíjně lpící na své pokroucené víře…Před tisícem let, stejně jako dnes.Nedávno jsem někde slyšel myšlenku, že kdyby se Mistr Jan Hus vrátil na Zemi a viděl třeba jen církevní restituce, raději by se nechal opět upálit,

KDE JE PRAVDA

Pravda se tak po tisíce let jen krčila v koutku každé duše, tisíckrát převálcovaná „vírou“(vždy tou pravou) mnohokrát ponížena a znásilněna HMOTNOU REALITOU, zůstala světlem našich duší. Je to velké potvrzení samotné podstaty pravdy, jako energie vesmíru. TO SVĚTLO NEJDE ZHASNOUT, MŮŽE JEN ZÁŘIT VÍCE, ČI MÉNĚ, PODLE NAŠEHO ROZHODNUTÍ.

Není potřeba se přiklánět víře nebo praktikám druhých. Je však pro zachování vlastní země nutno chránit svoji rodinu, své blízké, svou VLAST.

V Máchově „Máji“ jest psáno:

 “ I v dědictví mi danou, šírou tu zemi, ZEMI JEDINOU „

 Dědic je pokračovatelem svého otce i matky, hospodářem, jenž má za úkol připravit zemi pro SVÉ DĚTI. Ty pak ctíce předky i Zemi,  ZASEJÍ PRO NAŠE VNUKY. Myšlenka CO, KDY, KAM A PRO KOHO ZASEJEME je docela zásadní.

Verš “ Až se tobě bude třásti ruka, koryto ti synek udělá „ Z Nerudovy “ Dědovy mísy“, může být naplněn jen když

zasejeme:

TO, CO CHCEME SKLIDIT, VE SPRÁVNÝ ČAS, NA SPRÁVNÉ MÍSTO, PRO TOHO, NEBO TY, KDO BUDOU MŮJ ÚHOR S LÁSKOU DÁL SPRAVOVAT.

Ta úroda bude tak bohatá, že vždy zbude pro potřebné. Nemohu však zasít pro cizince, který nectí moji ZEMI. 

Pohlaďte své děti, najděte si na to čas a řekněte jim:

Kdyby byla srdce lidí čistá, nebylo by potřeba ukazovat hrdinství

Pěkný den 14.1.2016 Ivo Fluksa

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *