Čistá srdce

NAŠE VÍRA JE TA PRAVÁ

Příchodem Cyrila a Metoděje i Mohammeda došlo ke zlomu, k nastolení nového ovládání mysli. Lidé byli většinou násilně přivedeni k uctívání nové víry. Ta zabrala životní prostor nejen do té doby relativně svobodných přírodních bytostí, ale každá z nich si usurpovala právo na energetická místa a sebejistě vystupovala jako jediný zástupce Boha na zemi. Víra, jako svobodný pocit, měla být nahazena. Toto vysvětlení se zdá být jednoduché, je však podobné u všech ortodoxních vír na Zemi. Ty všechny mají ve vínku stejnou myšlenku – naše víra je ta pravá…Ve jménu víry jsme byli schopni zabíjet, ničit, proklínat. Pokračovat ve čtení „Čistá srdce“

Korán a sunna

Dosáhli jsme historického bodu, kdy si už nemůžeme dovolit, dělat ze sebe vědomě hlupáky.

Jestliže nejsou naši vůdci schopní pochopit třístupňovou strategii islamizace, nemohou nyní řídit tuto zemi.

Největší spojenec islámu je ignorace, a ABSOLUTNÍ NEVĚDOMOST O ISLAMIZACI

 Korán a sunna (popis života) Mohameda hovoří naprosto jasně.

Prostudujme si je a brzy, pokud nejsme líní, budeme brzy vědět (i bez poučování neznalými nebo sympatizanty) co je to islám, jaké má cíle a prostředky.

Je našim právem a povinností nabídnout střechu nad hlavou potřebným, zvažme však, kdo je pro nás potřebný.

K tomu nám nabízím toto                                        VIDEO

Nemusíte chtít být věřící, můžete však chtít znát podstatu každé ortodoxní víry….

Za Země koruny České                                                                                      Ivo Fluksa

29.11.2015

Odhad vývoje České republiky Miloš Zeman

 

Na otázku, zda dokáže odhadnout, jak bude Česká republika vypadat za třicet let, odpověděl Zeman následovně:
„Já na tuhle otázku odpovídám jednou krásnou historkou, která trvá dvě a půl minuty. Doufám, že ji vydržíte. Je to historka, již vykládal americký sociolog Daniel Bell a je to tak trochu židovská anekdota.“

K rabínovi přijde chlapec a drží v zavřených dlaních živého slavíka. Říká: „Rabi, o tobě se říká, že jsi moudrý a umíš předpovídat budoucnost. Tak mně řekni, jestli je slavík v mých dlaních živý, nebo mrtvý.“ 

A sám sobě ten chlapec řekl: „Když rabín řekne, že slavík je živý, tak dlaně stisknu a rychle toho slavíka zabiju. Když rabín řekne, že slavík je mrtvý, tak dlaně rozevřu a nechám slavíka odletět. V každém případě toho rabína znemožním.“ 
„A víte, co ten rabín udělal? Chvíli se na chlapce díval a potom řekl: „Záleží to na tobě.“ 

Přišlo e-mailem

27.11.2015

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ

Mandala Ivany Stonjekové

Země Koruny České

je státní útvar, který historicky tvořilo České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví, jednotlivá slezská knížectví a Lužice. Stanovil jej český král Karel IV svými bulami ze dne 7. dubna 1348.

Energetický náboj Zemí Koruny české nelze překroutit díky důmyslným zaštítěním Svatováclavskou korunou. Přes všechny zásahy do autonomie jednotlivých oblastí každý z nás vlastenců je potomkem vyšlým ze svobodné země. V pravdě neexistuje žádné Česko. Jsme stále svazkem svébytných národů Čechů, Moravanů a Slezanů. Brzy bude velmi důležité znát své kořeny. Vědět, jaká je moje kultura a historie, zda si za ní stojím. Vědět, pochopit, pustit. To je naše nová země bez předsudků.

Cílem tohoto webu je uzdravení vlastenectví, vědění a tvoření bez lpění.

Nástroji jsou slova, fotografie a mandaly Ivany Stonjekové

Když se vrba ohne, i žába na ni vyleze. Stůjme proto vzpřímeně, dívejme se druhým do očí. Ať nás zdobí soucit, to znamená sebeúcta a úcta ke každému stvoření. Svět má naději jen s Láskou.

úvodní obrázek je mandala Země Koruny České od Ivany Stonjekové