Co je nedělní prokoukolín?

Ivův proto, že se tak jmenuji, nedělní protože to píšu a je zrovna neděle, a prokoukolín proto, že mě to zrovna napadlo. Může to být třeba pro-koukol-in což česky znamená asi jsem botanik a rozumím koukolu – jsem v obraze, nebo propagace města Kolín v neděli, nebo taky kamarád Olin prokoukl vše v neděli. Může to být i zvolání vozky: Prrr.. Moje oko u Kolína vidí neděli, nebo kódovaná výzva pohádkovým medvědům k středečnímu setkání poblíž Českého města Kolín.

Koukol polní (Agrostemma githago) – kdysi obtížný plevel je však dnes už vzácná kriticky ohrožená jednoletá bylinka. Je na tom stejně jako kolektivní Pravda.

Ona však nesmí ani nemůže zahynout, je totiž synonymem Pravdy, která vítězí. Není jen sloganem neb nápis na zástavě prezidenta, je to srdcem vyřčený postoj národa, kterýžto je důstojným pokračovatelem slávy a cti předků. Mnohokrát zneužitá, znevážená používaná k cizím vojenským, ideologickým a osobním cílům, vždy pravda povstala ke slávě vlastní i Boží.

Pojďme spolu přičichnout k nachově fialovým, někdy také bílým lístkům Pravdy.

fivO

 

Římské prohlášení (25. března 2017)

Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států a Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise: 

Římské prohlášení  (25. března 2017)

My, vedoucí představitelé 27 členských států a orgánů EU, jsme hrdi na úspěchy Evropské unie: budování evropské jednoty je odvážným a prozíravým počinem. Před šedesáti lety, kdy jsme se vzpamatovávali z tragédie dvou světových válek, jsme se rozhodli spojit své síly a z trosek náš kontinent znovu vybudovat. Vytvořili jsme jedinečnou Unii se společnými orgány a pevnými hodnotami, společenství míru, svobody, demokracie, lidských práv a právního státu, významnou hospodářskou velmoc s nebývalou úrovní sociální ochrany a sociálního zabezpečení.

Pokračovat ve čtení „Římské prohlášení (25. března 2017)“